Rozšíření činnosti o prodej sorbentu

Naše společnost se vzhledme k častému použití sorbčních prostředků při likvidaci dopravních nehod začala zabývat i jejich distribucí. Aktuálně nabízíme sorbent, který je vyroben v USA a jeho sorbční vlastnosti jsou až o 50 % vyšší, než nabízí současný trh. Tento víceúčelový sorbent je vyvinutý hlavně pro rychlé a snadné čištění ropných látek.