Modernizace D1

Na každém stanovišti budou prvotně čtyři pracovníci, kteří podstoupili několik speciálních školení. Týkala se zejména poskytování první pomoci, záchrany života a pomoci čekajícím motoristům.

Vzhledem k rekonstrukci D1 jsme se dovybavili ještě větší speciální vyprošťovací technikou a je to pro nás ještě větší zodpovědnost než předtím. V současné době budeme přímo vyjíždět z opravované plochy na 104. km směr Praha a na 112. km směr Brno. Ve středovém pásu budou v době mezi 6. a 10. a pak mezi 15. a 18. hodinou zaparkované naše vozy – vyprošťovací speciál, rychlé výjezdové vozidlo a speciál s hydraulickou rukou.

Česká televize – reportáž Oprava D1