Poděkování ředitele HZS a hejtmana Kraje Vysočina za pomoc při odstraňování následků zříceného mostu ve Vilémově