Stavební činnost

Hlavní činnosti (stavby)

výstavba základního technického vybavení pro průmyslové stavby

komplexní realizace zpevněných ploch, stavebních plání, stavenišť a skládek

výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí pro průmyslové stavby a obce

komplexní realizace vodovodů, kanalizací a plynovodů, ekologických staveb

výstavba a rekonstrukce komunikací, chodníků, zpevněných dopravních a průmyslových ploch

komplexní realizace komunikací, účelových a areálových komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovišť a zpevněných průmyslových ploch

zemní práce a terénní úpravy

výkopy, hloubení základů, hutnění, skrývka ornice, zásypy, terénní úpravy a jiné

demoliční práce

demolice zděných a betonových konstrukcí včetně likvidace odpadu

nákladní autodoprava

přeprava sypkých materiálů, písků, kameniva, recyklátů, hutnících materiálů, zeminy a jiných komodit

Technické vybavení – strojový park

Vozidla a strojní vybavení provozované naší společností je servisováno ve vlastním odborném servisu nákladních vozidel. Strojníci jsou plně vyškoleni a vlastní předepsaná oprávnění a certifikáty pro práci na jednotlivých strojních zařízeních a prostředcích.

Vlastníme:

  • nákladní automobily s kontejnerovou nástavbou
  • kolový bagr
  • mobilní autojeřáby
  • smykový nakladač
  • traktor-bagry
  • bourací kladiva
  • nákladní automobily – valník s hydraulickou rukou

Kontakt

Ing. Jan Uchytil

tel.: + 420 777 874 613
e-mail: j.uchytil@pretol.cz

Telefonní seznam