ocenění

Generální ředitel HZS ČR poděkoval za dlouhodobé svědomité plnění úkolů a spolupráci

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 byly v budově Národního archivu v Praze uděleny generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky medaile ke sto letům československé státnosti. 
Medaile si převzali jak vybraní příslušníci a zaměstnanci HZS ČR, kteří si dlouhodobě svědomitě plní svěřené úkoly i nad rámec svých povinností, tak řada osobností z veřejného i soukromého sektoru, které se zasloužily o rozvoj HZS ČR a které ho v rámci své činnosti dlouhodobě podporují a pomáhají mu při jeho práci.

„Přijměte tyto medaile jako naše poděkování za Vaši práci ve prospěch  HZS ČR a hlavně občanů této země. Vy všichni máte velkou zásluhu na tom, že integrovaný záchranný systém ČR funguje na vysoké úrovni. Chtěl bych Vám poděkovat nejen za tuto práci, ale i za podporu, kterou hasičům věnujete. Jsem plně přesvědčen, že Vám právem náleží dnešní ocenění. Věřím, že HZS ČR zachováte svou přízeň, “ řekl ve svém projevu generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba.


Foto: Hynek Mojžíš (2x)

Text: Nicole Zaoralová, tisková mluvčí HZS ČR
 

HOTLINE - NONSTOP

  HOTLINE 1205
 Odtahová služba +420 777 555 067
 Servis vozidel +420 778 481 581 
 
Dálnice D1
EXIT 90